USLUGE

Zakonska obaveza svakog pravnog lica koje se bavi hranom jeste da zbrine otpad nastao kao sporedni proizvod te delatnosti, kako se njegovim nepropisnim odlaganjem ne bi zagađivala životna sredina. Mi brinemo da ostaci životinjskog porekla, nastali kao nus proizvod Vašeg poslovanja (ostaci od prerade mesa, namirnice sa isteklim rokom trajanja, proizvodi van standarda, ambalaža u kojoj se nalaze i dr.), budu na adekvatan način konačno zbrinuti. U skladu sa zakonskom regulativom, mi sakupljamo, transportujemo, skladištimo, a potom uništavamo ili prerađujemo sporedne proizvode životinjskog porekla (SPŽP).

ALEX PRODUCT
Proces konačnog zbrinjavanja SPŽP

1.SAKUPLJANJE

Nakon potpisanog ugovora o saradnji sa klijentom, vršimo pripreme poštujući Pravilnik o načinu razvrstavanja, sortiranja i pakovanja SPŽP. Po dogovoru, klijentu obezbeđujemo specijalnu ambalažu za sakupljanje SPŽP-a, koji se meri na licu mesta i obeležava, nakon čega izdajemo Potvrdu o preuzimanju materijala kategorije 1, 2 i/ili 3.

2. TRANSPORT

Prikupljeni materijal prevozimo u specijalizovanim vozilima, na neškodljiv i bezbedan način i uz relevantnu prateću dokumentaciju.

3. SKLADIŠTENJE

Materijal se skladišti u međuobjektu, gde se razvrstava, raspakuje (ukoliko je u ambalaži), obeležava, meri i prirema za narednu fazu.

4. UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonodavnim propisima, SPŽP kategorije 1 uništavamo; SPŽ kategorije 2 uništavamo ili prerađujemo (u zavisnosti od procene njegove bezbednosti po zdravlje ljudi i životinja), dok SPŽP kategorije 3 dalje prerađujemo dajući mu tako novu, upotrebnu vrednost (koristi se za proizvodnju organskih đubriva, komposta, hrane za kućne ljubimce i dr.)
ALEX PRODUCT

Usluge za koje smo se specijalizovali