USLUGE

Odvoz uginulih životinja

01

PREUZIMANJE

Našim specijalno opremljenim vozilima preuzimamo uginule životinje.
02

TRANSPORT

Transportujemo ih do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju uginulih životinja.