NEOPASAN OTPAD

Zbrinjavanje otpadnih voda (mulja) i otpadnog biljnog ulja

01

OTPADNE VODE (mulj)

Otpadni mulj koji nastaje u procesu prerade industrijskih otpadnih voda može imati velike štetne posledice po zemljište, biljni, životinjski svet i čoveka. Zato je zakonska obaveza svakog pravnog lica koje svojom delatnošću proizvede i otpadni mulj da ga adekvantno zbrine.

Procedura sakupljanja, transporta i zbrinjavanja ove vrste otpada je veoma restriktivna i zato su za obavljanje ove delatnosti potrebne posebne dozvole i iskustvo. Zbog toga smo mi tu da profesionalno uradimo ovaj posao za Vas. Transport otpadnog mulja koje ste nam predali izvršićemo u skladu sa zakonom i ADR propisima, nakon čega će on biti konačno zbrinut (uništen na kompostnom polju ili dodatno prečišćen radi ponovne upotrebe).

02

OTPADNO BILJNO ULJE

Pored toga, mi vršimo sakupljanje, transport i konačno zbrinjavanje biljnog ulja (ostaci od prerade u uljarama, proizvodi sa isteklim rokom trajanja ili van standarda i dr.). U skladu sa zakonskom regulativom, otpadno ulje uništavamo ili ga prerađujemo kako bi dobilo novu upotrebnu vrednost.