USLUGE

Mi sakupljamo otpad životinjskog porekla
iz sve tri SPŽP kategorije:

Kategorija 1

ostaci koji predstavljaju
opasnost po zdravlje

Kategorija 2

ostaci koji mogu predstavljati
opasnost po zdravlje

Kategorija 3

ostaci koji ne predstavljaju
opasnost po zdravlje

  • Životinjski materijal koji smo preuzeli od klijenta transportujemo do našeg međuobjekta, gde ga skladištimo pod adekvatnim temperaturnim režimom.

  • Ukoliko je SPŽP bio u ambalaži, u međuobjektu razdvajamo sirovinu od ambalaže (folija, papir…) koju transportujemo do ovlašćenog operatera ovlašćenog za uništavanje neorganskog otpada.

  • Sirovinu takođe uništavamo, odnosno prerađujemo u slučaju da je nadležno lice procenilo da je prikupljeni materijal bezbedan za ishranu životinja.

  • Procenu stepena rizika, u zavisnosti od situacije, vršimo mi, odnosno klijent, inspekcija ili veterinarski službenik.

  • Nakon prerade, prikupljeni životinjski materijal dobija novu upotrebnu vrednost (ishrana životinja, kompost…).

Delimiter Image

Posedujemo rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za sakupljanje, preradu i neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla kategorije 1, 2 i 3 (registrovani smo pod veterinarskim kontrolnim brojem RS440012).