USLUGE

Uklanjanje uginulih životinja
sa javnih površina i poljoprivrednih gazdinstava

01

PREUZIMANJE

Ostaci uginulih životinja sa javnih površina i poljoprivrednih gazdinstava potpadaju pod Kategoriju 2 SPŽP.
02

TRANSPORT

U skladu sa zakonodavnim propisima, transportujemo ih u specijalizovanim vozilima na uništenje, ili do našeg muđuobjekta na dalju preradu.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

Nadležno lice vrši procenu da li su uginule životinje bezbedne za životinjsku ishranu, u tom slučaju se prerađuju, ili moraju da se unište na zakonom propisan način.