USLUGE

Preuzimanje i uništenje kategorije 2

01

PREUZIMANJE

Našim namenskim vozilima preuzimamo otpad kategorije 2.
02

TRANSPORT

Transportujemo ga do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju otpada kategorije 2.