USLUGE

Zbrinjavanje mleka i mlečnih proizvoda

01

PREUZIMANJE

Našim namenskim vozilima – cisternama preuzimamo mleko i mlečne proizvode.
02

TRANSPORT

Transportujemo ih do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju mleka i mlečnih proizvoda.