USLUGE

Kuhinjski otpad

01

PREUZIMANJE

Našim namenskim vozilima preuzimamo kuhinjski otpad.
02

TRANSPORT

Transportujemo ga do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju kuhinjskog otpada.