USLUGE

Preuzimanje i zbrinjavanje neopasnog otpada

01

PREUZIMANJE

Našim namenskim vozilima preuzimamo neopasni otpad.
02

TRANSPORT

Transportujemo ga do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju neopasnog otpada.