USLUGE

Postupanje sa opasnim i neopasnim otpadom

01

PREUZIMANJE

Našim specijalno opremljenim vozilima preuzimamo opasni i neopasni otpad.
02

TRANSPORT

Transportujemo ga do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada.