USLUGE

Odnošenje kostiju

01

PREUZIMANJE

Našim namenskim vozilima preuzimamo kosti.
02

TRANSPORT

Transportujemo ih do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju kostiju.