USLUGE

Zbrinjavanje konfiskata

01

PREUZIMANJE

Našim namenskim vozilima preuzimamo konfiskate.
02

TRANSPORT

Transportujemo ih do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju konfiskata.