USLUGE

Odonošenje otpada

01

PREUZIMANJE

Našim specijalizovanim vozilima preuzimamo otpad.
02

TRANSPORT

Odnosimo ga do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom za tu vrstu otpada.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju.