USLUGE

Neškodljivo uklanjanje leševa životinjskog porekla

01

PREUZIMANJE

Našim specijalizovanim vozilima preuzimamo leševe životinjskog porekla
02

TRANSPORT

Transportujemo ih do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju leševa životinjskog porekla.