USLUGE

Preuzimanje i uništenje kategorije 3

01

PREUZIMANJE

Našim namenskim vozilima preuzimamo otpad kategorije 3
02

TRANSPORT

Transportujemo ga do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju – otpada kategorije 3.