USLUGE

Otpadna ambalaža

01

PREUZIMANJE

Našim namenskim vozilima preuzimamo otpadnu ambalažu.
02

TRANSPORT

Transportujemo je do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju otpadne ambalaže.