USLUGE

Otpad od kondiktorskih proizvoda

01

PREUZIMANJE

Našim namenskim vozilima preuzimamo otpad od kondiktorskih proizvoda.
02

TRANSPORT

Transportujemo ga do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju otpada od kondiktorskih proizvoda.